Saturday, March 10, 2012

Kategori: , ,

Rani, Joshua , Robert - Cinta

Judul : Cinta
Vocal : Rani, Joshua , Robert
Cipt  : Anton Siallagan

(Joshua)
Cinta... cinta... cintakkki
sasada ho do
(Robert)
sayang... sayang... sayangki
holan tu ho do
(Joshua, Robert)
tung soadong ito na asing sian ho
pos ma roham unang curiga ho tu au

(Rani)
Nang pe tung adong ito
na ro manggoda akka doli-doli na godang arta na..
tung so targoda au nang pe namora i
ai dang tipekku... gulut di artai

(Rani)
nang pe mardomu langit tu tano
anggo cintaku tung so boi mu

(Josua)
Sinapang masi mariam mortir
tung naso boi mangambati holongki

(Joshua, Rani, Robert)
cinta.. cinta... cintakki... sasada ho do
sayang.... sayang.... sayangki holan tu ho do

0 comments:

Post a Comment